نحوه دسترسی !

همکار محترم شما می توانید از طریق رمز اینترنتی خود جواب آزمایشات بیمارانتان را به صورت آنلاین دریافت نمایید .